Hållbarhetsrådet

Deadline: 4/11 2019 12:00
Beskrivning:

Hållbarhetsrådet är ett rådgivande organ till rektor och ett stöd i beredningen av universitetsgemensamma hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsrådet arbetar bl.a. med att följa internationella och nationella utvecklingen av relevans för verksamhet inom hållbar utveckling, att koordinera och utveckla universitetets gemensamma och strategiska arbete inom hållbar utveckling, att arbeta med remisser inom hållbarhetsområdet och ansvara för framtagande och revidering av program och handlingsplan för hållbar utveckling. 1 Vakant

Max 1000 bokstäver