Biblioteksnämnden

Deadline: 25/4 2019 17:00
Beskrivning:

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena. Nämnden träffas ungefär 3 gånger per termin och kräver inte så mycket förberedelsetid.

Max 1000 bokstäver