Beredningsgruppen för Pedagogiska priset

Deadline: 31/5 2020 17:00
Beskrivning:

Beredningsgruppen för pedagogiska priset har som uppdrag att nominera kandidater till pedagogiska priset till rektor som utser en vinnare. Gruppen ansvarar även för att skriva en motivering. Nomineringarna utgår från de nomineringar och tillhörande motiveringar som inkommit från studenter och anställda vid universitetet. De möten som sker är främst på vårterminen och blir mer frekventa april-maj.

Max 1000 bokstäver