Bedömargruppen för PUMA

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet arbetar denna grupp med att disponera ut medel för att underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. 1 Vakant plats

Max 1000 bokstäver