IT-nämnden

Deadline: 3/12 2019 12:00
Beskrivning:

IT-nämnden beslutar om strategiska frågeställningar avseende IT inom Uppsala universitet. Det beslutas till exempel om satsningsområden inom såväl verksamheterna som för studenter och förvaltning. Studentrepresentanten i IT-nämnden kommer bland annat ha möjlighet att påverka IT-stödet för studenterna miljö.

Max 1000 bokstäver