Styrgruppen för Lokalförsörjningsplan 2020-2022

Deadline: 31/5 2020 17:00
Beskrivning:

Uppdraget innebär att ta fram förslag till Lokalförsörjningsplan 2020-2022. Planen innehåller principer för lokalförsörjning, lokalkostnader och lokalinnehav samt beskrivning av pågående projekt. I uppdraget ingår att göra en översyn av strukturen på nuvarande lokalförsörjningsplan samt utreda behov av att ta fram andra styrande principer och nyckeltal för lokalförsörjning. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på principer och nyckeltal samt utreda om de ska utgöra ett nytt kapitel i kommande lokalförsörjningsplan eller fastslås i universitetets verksamhetsplan. Projektets slut juni 20

Max 1000 bokstäver