Styrgruppen för Språkverkstaden

Deadline: 31/5 2020 17:00
Beskrivning:

Språkverkstaden är en universitetsgemensam resurs som ska stödja studenter och doktorander i muntlig och skriftlig framställning samt studieteknik. Verksamheten finansieras direkt av rektor men är organisatoriskt förlagd till Institutionen för nordiska språk.

Max 1000 bokstäver