Panel för att utse samarbetsprojekt med Durham

Deadline: 30/4 2019 12:00
Beskrivning:

Universitetet har avsatt medel för olika samarbetsprojekt med Durham University. Projekten utlyses för kolleger vid de två universiteten för gemensamma projekt och är tänkta att leda fram till större ansökningar för externa medel eller andra former för förlängt samarbete.

Panelen är sammansatt av personer från de olika vetenskapsområdena, prorektor och en studentrepresentant. Panelen kommer att besluta vilka projekt som ska erhålla stöd.

Tidsåtgång: OKÄNT

Max 1000 bokstäver