U4-studentkoordinator

Deadline: 18/11 2019 17:00
Beskrivning:

Arbetet som studentkoordinator i U4-samarbetet innebär att vara med och organisera ett möte per termin mellan de fyra universiteten samt ha kontakt med de övriga studentkoordinatorerna. Mötena brukar vara under tre till fyra dagar och värduniversitetet står för kostnaderna för mat och andra aktiviteter under dessa möten. Studentkoordinatorerna sammanträder via Skype två till tre gånger per termin för att diskutera kommande möten och andra frågor som kan dyka upp. Uppdraget innebär också att delta i det årliga rektorsmötet som hålls vid ett av de fyra universiteten och som varar i en till t

Max 1000 bokstäver