Styrelsen för MedTech Science and Innovation

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

MedTech Science and Innovation är en centrumbildning för medicinsk teknik. Centrumet är ett samarbete mellan TekNat, MedFarm och UAS, men det ligger formellt under TekNat. Centrumet är just nu i en startfas, med rekrytering av personal, tre lektorer och en professor, vilka kommer att vara på plats under året. 1 Vakant

Max 1000 bokstäver