Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc. 1 Vakant

Max 1000 bokstäver