Styrgruppen för e-lärande

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

Styrgruppen för E-lärande har det övergripande ansvaret för uppdraget om kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet. Fas 1 innefattade projektplanering och identifiering av ny lärplattform samt uppdraget att lämna förslag på direktiv för fas 2. Fas 2 handlar om att införa den upphandlade lärplattformen (Studium) samt om generell kompetensutveckling inom e-lärande. Styrgruppen ska säkerställa att arbetet i projektet fortskrider planenligt och koordinerat, samt kontinuerligt följa upp budget. Tidsåtgång: 1 möte per månad, 2-4 h per möte + läsa handlingar 1 Vakant

Max 1000 bokstäver