Samverkansrådet

Deadline: 25/4 2019 17:00
Beskrivning:

Samverkansrådet är rådgivande till rektor och beredande organ i universitetsövergripande samverkansfrågor. Rådet träffas ungefär 3 gånger per termin. Rådet tycker till om olika samverkansprojekt och initiativ som universitet är med och hanterar. Inför varje möte får rådet dagordningen utskickad i god tid av sekreteraren vilket innebär att man har god tid på sig att förbereda sig, även om det sällan krävs mycket förberedelsetid. Som student har man mer att säga i vissa frågor än andra. Trots det är det tycker tidigare representanter att detta råd är en intressant mötesplats då personerna i råde

Max 1000 bokstäver