Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

o Styrgruppen (1 studentrepresentant) o Beredande gruppen (1 studentrepresentant) Beredande samverkansgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor utgör en beredningsinstans för universitetsgemensamma IT-behov och strategier. Gruppen bidrar till IT-kompetens och IT-resurser inom universitetet. Gruppen möjliggör även kontinuerliga behovsdialoger och kommunikation med institutioner, intendenturer, centrumbildningar och forskargrupper. Just nu pågår exempelvis arbete inom datalagring, datanät, serverhallar, videokonferenssystem och informationstavlor. Gruppen träffas ungefär 4 gånger per term

Max 1000 bokstäver