Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. 2 Vakanta

Max 1000 bokstäver