Rådet för lika villkor

Deadline: 25/4 2019 17:00
Beskrivning:

Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i frågor rörande det långsiktiga arbetet med lika villkor inom forskning, utbildning och samverkan. Rådet ska bidra till att det övergripande arbetet för lika villkor utgår från verksamhetens behov och resurser.

Max 1000 bokstäver