Rådet för lika villkor

Deadline: 31/5 2020 12:00
Beskrivning:

Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i frågor rörande det långsiktiga arbetet med lika villkor inom forskning, utbildning och samverkan. Rådet ska bidra till att det övergripande arbetet för lika villkor utgår från verksamhetens behov och resurser. 1 Vakant

Max 1000 bokstäver