Referensgrupp för Enheten för studenthälsa

Deadline: 25/4 2019 17:00
Beskrivning:

Gruppen träffas ca 2 gånger per termin och arbetar med förebyggande hälsovård för studenter. Referensgruppen ger studenter möjlighet att ge synpunkter på hur Studenthälsan arbetar med studenternas hälsa.

Max 1000 bokstäver