Kvalitetsrådet

Deadline: 20/9 2019 12:00
Beskrivning:

Kvalitetskommitténs huvuduppgift är att vara styrgrupp till enheten för kvalitet och utvärdering i frågor rörande det långsiktiga arbetet med kvalitetsutveckling, kvalitetsbedömningar och utvärderingar. 1 Vakant

Max 1000 bokstäver