Kvalitetsrådet

Deadline: 25/4 2019 17:00
Beskrivning:

Kvalitetskommitténs huvuduppgift är att vara styrgrupp till enheten för kvalitet och utvärdering i frågor rörande det långsiktiga arbetet med kvalitetsutveckling, kvalitetsbedömningar och utvärderingar.

Max 1000 bokstäver