Kursklassificeringsgruppen

Deadline: 25/4 2019 17:00
Beskrivning:

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen.

Max 1000 bokstäver